זה מתחיל בקרקע… עובר לטקסטורה… ואז מגיע לשחקים… השמיים הם הגבול גם בעיצוב… יום טוב לכולם!!!

Share This: